ADOPTIEPROCEDURE

Hoe gaan we te werk?
Als er een kitten(s) of kat binnen komt in de opvang kunnen er foto’s geplaatst op onze Facebookpagina en website.
Op dat moment zijn ze nog niet beschikbaar voor adoptie of kunnen ze nog niet bezocht worden.

Adoptie van een kitten
Heb je interesse om een kitten(s) te adopteren? Vul dan snel onze vragenlijst of stuur een email naar info@thelittlefive.be met duidelijke vermelding van de kitten waar je interesse in hebt.  Mogelijk wordt u ook nog telefonisch gecontacteerd hierover.  We werken met een wachtlijst en hanteren het FIFO (Fist-In-First-Out) principe voor elke kitten.

De eerst mogelijke geschikte kandidaat (kandidaten) voor een specifiek kitten, brengen wij per mail en/of telefonisch op de hoogte.

Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een bezoek, waarna beide partijen nog steeds de mogelijkheid behouden om af te zien van de adoptie.

Bezoek aan een kitten(s) kan pas vanaf ten vroegste vanaf 7 weken, mits het dier gezond is.
We houden ook steeds een quarantaineperiode aan van 2 weken.  Als er dus bv. een kitten van 6 weken oud wordt binnengebracht, zal deze pas ten vroegste op 8 weken bezocht kunnen worden.

Na het bezoek bevestigt de toekomstige adoptant de reservatie dadelijk per email. Indien het besluit van The Little Five ook positief is, wordt u per kerende alle info over het verdere verloop toegestuurd. In het andere geval brengen we u op de hoogte dat de adoptie niet zal doorgaan. The Little Five vzw behoudt zich het recht dit te melden zonder opgave van reden.

In het geval een kandidaat adoptant toch afziet van de adoptie brengt deze The Little Five per email op de hoogte. De eerstvolgende geschikte kandidaat uit de wachtlijst, telefonisch of per mail, op de hoogte gebracht.

Een kitten wordt ten ten vroegste vanaf 12 weken meegegeven, in het geval er zich geen andere problemen voordoen die onze verdere aandacht vereisen.

Lees verder...

Er wordt een afspraak met de adoptant gemaakt van zodra we weten wanneer de castratie/sterilisatie, chip en vaccin in orde zal worden gebracht. Een kitten wordt pas vrijgegeven naar het voldoen van de verschuldigde som.

Van zodra een kitten definitief ter beschikking komt, wordt verwacht van de adoptant dat hij/zij het dier zo snel mogelijk komt ophalen. Verlengde ophaalperiodes kunnen extra kosten met zich meebrengen.

Adoptie van een kat
Bij een volwassen kat verloopt de procedure iets afwijkend.
Daar volstaat het om de vragenlijst in te vullen en als we het een goede match vinden nemen wij per mail of telefonisch contact op.

Na de quarantaine periode van 2 weken is bezoek en adoptie dan reeds mogelijk.

Overige info
ALLE katten/kittens gaan bij ons steriel, gechipt en gevaccineerd buiten. Ook worden ze ontwormd en ontvlooid.

Deelname in de kosten
Om de kosten van alle (medische) verzorging en opvang te dekken vragen we bij een adoptie een éénmalige bijdrage van:

KITTEN: deelname in de kosten kan variëren van 150 euro tot 200 eur (*) :
een kitten is steeds ontwormd, ontvlooid, een heeft minimum 1x alle wettelijke vaccinaties gekregen, is gesteriliseerd/gecastreerd en gechipt . 
(*) afhankelijk van de medische behandelingen die het dier heeft ontvangen

KATTEN: deelname in de kosten kan variëren van 130 euro tot 160 eur (*): een kat wordt ontwormd, ontvlooid, eventueel gevaccineerd (**), gesteriliseerd/gecastreerd, gechipt en geregistreerd. Een volwassen kat wordt ook getest op Fiv/Felv
(*) afhankelijk van de medische behandelingen die het dier heeft ontvangen
(**) afhankelijk of de voorgeschiedenis van het dier gekend is

SENIOR of FIV+ KATTEN:  95 euro.  Bovengenoemde behandelingen werden ook hier uitgevoerd. 

Adres

Scheersel 82
2160 Wommelgem
BELGIUM

Contact

Email: info@thelittlefive.be                    
Phone: +32 (0)456 12 08 47                    

Overige informatie

Ondernemingsnummer: 0701.971.281
Bankrekening: KBC IBAN: BE43 7390 1810 0201 BIC: KREDBEBB
Erkenningsnummer: HK30106437